ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 10.09.2019

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 10.09.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Baroului Timiș din data de 02.07.2019 și 07.08.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere schimbare nume în evidențele Baroului Timiș formulată de Doamna Avocat Ionela Dinu (fostă Bâc), ca urmare a revenirii la numele purtat anterior căsătoriei.

3. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Dinu Ionela, noua adresă fiind în Timișoara, str. Rapsodiei nr. 9, et. P+1E, ap. 2, jud. Timiș.

4. Cerere formulată de Doamna Avocat Ionela Dinu de modificare adresă de email.

5. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 01.10.2019, formulată de Doamna Avocat Munteanu Carmen.

6. Cerere de modificare a numelui de familie, ca efect al căsătoriei, formulată de Doamna Avocat Zaharia Diana-Florica (n. Șora).

7. Hotărârea nr. 1/2019 a Adunării Generale a societății civile profesionale M., S. SCA.

8. Cerere de înființare CA Marian Adelina, cu sediul profesional în Timișoara, str. Glad nr. 70, ap. 2, jud. Timiș.

9. Cerere de înființare CA Soceanu Rocsana, cu sediul profesional în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 14, SAD 3, jud. Timiș.

10. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Beca Simina pe perioada 04.09.2019 - 11.09.2019.

11. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Georgeta Pinca pe perioada 02.09.2019 - 15.09.2019.

12. Cerere de reluare a activității profesionale de avocat începând cu data de 01.10.2019, formulată de Doamna Avocat Tudor Ioana Cristina.

13. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Savu Andreea Crina pe perioada 14.09.2019 - 24.09.2019.

14. Cerere de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de Doamna Avocat Chițescu Roxana Camelia.

15. Cerere de înființare CA Hila-Antiu Alexandra-Maria, cu sediul profesional în Timișoara, str. Griselini nr. 2, SAD 10, Corp B, etaj 1, jud. Timiș.

16. Cerere de înființare CA Buțu Oana Daria, cu sediul profesional în Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, etaj 2, ap. 12A, jud. Timiș.

17. Cerere schimbare nume în evidențele Baroului Timiș formulată de Doamna Avocat Hila-Antiu Alexandra Maria, ca urmare a căsătoriei. Cerere de schimbare a denumirii CA, noua denumire fiind CA Hila-Antiu Alexandra-Maria.

18. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei, începând cu data de 01.09.2019, formulată de Domnul Avocat Mușătoiu Alexandru Ioan.

19. Cerere schimbare nume în evidențele Baroului Timiș formulată de Doamna Avocat Guga Cristina (fostă Simulescu), ca urmare a căsătoriei. Cerere de schimbare a denumirii CA, noua denumire fiind CA Guga Cristina.

20. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Ghiț Monica Ioana, noua adresă fiind în Timișoara, str. Zlatna nr. 8, sc. C, ap. 1, jud. Timiș.

21. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna Avocat Oșvar Mihaela Denisa (concediu de maternitate).

22. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Domnul Avocat Kasai Marec pe perioada 20.08.2019 - 30.08.2019.

23. Cerere schimbare nume în evidențele Baroului Timiș formulată de Doamna Avocat Neagu Adriana Beatrice (fostă Cândea), ca urmare a căsătoriei. Cerere de schimbare a denumirii CA, noua denumire fiind CA Neagu Adriana Beatrice.

24. Adresă formulată de Doamna Avocat Savu Andreea Crina privind aplicarea Protocolului din 14.02.2019.

25. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Marcela Foale pe perioada 09.08.2019 - 19.08.2019 și 14.09.2019 - 22.09.2019.

26. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Oana Halmaghi pe perioada 15.08.2019 - 25.08.2019.

27. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Savu Andreea Crina pe perioada 12.08.2019 - 20.08.2019.

28. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Corogeanu Ana pe perioada 14.08.2019 - 29.08.2019.

29. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Domnul Avocat Flavius Mihai Bălan pe perioada 01.08.2019 - 01.09.2019.

30. Act adițional la contractul de colaborare dintre V. & A. SCA și Doamna avocat C.N..

31. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Domnul Avocat Tărniceru Casian pe perioada 19.07.2019 - 26.07.2019.

32. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat dr. Laura Stănilă pe perioada 18.07.2019 - 29.07.2019 și 07.08.2019 - 18.08.2019.

33. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Domnul Avocat dr. Sergiu I. Stănilă pe perioada 18.07.2019 - 29.07.2019 și 07.08.2019 - 18.08.2019.

34. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Domnul Avocat Anton Iuhasz pe perioada 22.07.2019 - 12.08.2019.

35. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Morariu Adela Maria pe perioada 24.07.2019 - 14.08.2019.

36. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Domnul Avocat Toth David Gabor pe perioada 29.07.2019 - 05.08.2019.

37. Contract de colaborare între SCA S. și A. și CA I.B..

38. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Cimpu Maria Cristina pe perioada 26.07.2019 - 19.08.2019.

39. Încetare contract de colaborare încheiat între CA T.A. și Avocat H.A..

40. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Marcu Mihaela, noua adresă fiind în Timișoara, str. Take Ionescu nr. 46B, bloc Teodor, sc. C, ap. 6, jud. Timiș.

41. Cerere de înființare CA Petrașcu Floarea, cu sediul profesional în Timișoara, str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel nr. 17, etaj M, ap. 21, camera 2, jud. Timiș. Lipsă extras CF.

42. Încetare contract de colaborare încheiat între CA B.A.C. și Avocat S.D.S..

43. Adresă privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă formulată de Doamna Avocat Alexandrescu Stela Gabriela pe perioada 01.11.2019 - 29.11.2019.

44. Cerere de înființare CA Stroescu Dyana Sorina, cu sediul profesional în Timișoara, str. Drubeta nr. 60, jud. Timiș.

45. Cerere schimbare nume în evidențele Baroului Timiș formulată de Doamna Avocat Tonenchi Adelina Ruxandra (fostă Meuță), ca urmare a revenirii la numele purtat anterior căsătoriei. Cerere de modificare denumire CA, noua denumire fiind Tonenchi Adelina Ruxandra.

46. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Damian Laura Mirabela, noua adresă fiind în Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 3, ap. 9, camera 1, jud. Timiș.

47. Contract de colaborare și formare profesională încheiat între Avocat stagiar Rădac Roberta Maria și SCA Gociu și Asociații (avocat Gociu Adrian).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

48. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 02.07.2019 - 10.09.2019.

49. Informare privind participarea la ședința Comisiei Permanente a UNBR din 23.08.2019.

50. Informare privind participarea la ședințele Comisiei constituite la nivelul UNBR și Parchetului General privind problemele ivite din aplicarea Protocolului semnat la 14.02.2019.

51. Informare privind stadiul organizării Zilei Baroului Timiș 2020.

52. Informare privind stadiul organizării Conferinței din data de 14.09.2019.

53. Informare privind participarea la întâlnirea organizată de UNBR, cu participarea Decanilor și reprezentanților Barourilor Lyon și Nanterre din Franța, Constanța și Timiș, care a avut loc în perioada 06.09.2019 - 08.09.2019 la București/Constanța.

54. Participarea Decanului Baroului Timiș la Zilele Baroului București, perioada 20.09.2019 - 22.09.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

55. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

56. Contestație formulată de petenta Ș.M. împotriva Hotărârii Consiliului Baroului Timiș nr. 13/22.04.2019.

57. Plângere formulată de petenta S.M. împotriva Doamnei Avocat M.N.M..

58. Plângere formulată de petentul A.I.C. împotriva Doamnei Avocat M.M. și, respectiv, împotriva Domnului Avocat C.D.

59. Sesizare din partea Poliției Municipiului Lugoj împotriva Doamnei Avocat M.D..

60. Sesizare din partea Tribunalului Timiș împotriva Domnului Avocat F.P..

61. Referat întocmit de Domnul Avocat Călin Bot, consilier raportor, având ca obiect cercetarea disciplinară a Doamnei Avocat M.N.M., la plângerea petentului M.G..

62. Plângere formulată de petentul B.F. împotriva Domnului Avocat D.D.R..

63. Plângere formulată de petentul M. S.R.L. împotriva Domnului Avocat D.D.R..

DEPUNERE JURĂMINTE

64. Avocat stagiar Manolescu Traian Neculae - SCA Pașca & Pașca (Avocat Mihai Lucian Pașca).

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

65. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș formulată de Doamna Avocat stagiar Rădac Roberta Maria.

DIVERSE

66. Indicatorii financiari ai Baroului Timiș.

67. Deschidere cont bancar CEC, pentru virarea remunerațiilor de curator, în special pentru localitățile în care nu există sucursală/filială a Libra Internet Bank.

68. Adresă din partea Doamnei Z.C.G. de comunicare înscrisuri privind ajutorul public judiciar.

69. Aprobare achiziție lemne de foc pentru Vila Văliug.

70. Adresă majorare preț cu 30% de către Mirton S.R.L.. (contracte și împuterniciri)

71. Ofertă EBAS.

72. Răspuns Curtea de Apel Timișoara privind aplicarea Protocolului din 14.02.2019.

73. Răspuns Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș privind plata onorariilor cuvenite în baza Protocolului din 14.02.2019.

74. Adresă din partea Curții de Apel Timișoara privind persoana numitului M.M..

75. Adresă din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara privind înregistrarea unei plângeri penale împotriva Doamnei Avocat R.A.M., pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

76. Adresă Tribunalul Timiș privind renunțarea la curator, solicitare restituire remunerație.

77. Comunicare adresă taxă de timbru - Curtea de Apel Timișoara.

78. Notificare Vodafone, ulterioară rezilierii contractului.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 07.09.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 08.09.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1591