ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 11.02.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 11.02.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 29.01.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de încetare a calității de avocat începând cu data de 01.02.2019, formulată de Domnul Avocat Pavel Luchescu.

3. Contract de colaborare NNDKP - Avocat A.B..

4. Contract de colaborare și de formare profesională CA Moțec Ștefan - Avocat stagiar Bălan Andrei.

5. Încetare Contract de colaborare încheiat între CA P.A.C. și Avocat A.N.E.. Cerere de modificare date în Tabloul Avocaților.

6. Act de înființare CA Alexa Narcisa Elena, cu sediul profesional în Timișoara, str. Academician Petre P. Negulescu nr. 7, bl. B135, ap. 22, jud. Timiș.

7. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 20.02.2019, formulată de Doamna Avocat Șeitan Adriana Maria.

8. Act adițional la Contractul de colaborare încheiat între CA P.A.C. și Avocat definitiv V.A.M..

9. Act de înființare CA Laurențiu-Paul C. Pop, cu sediul profesional în Timișoara, str. Orșova nr. 11, sc. A, bl. 122, et. 3, ap. 8, jud. Timiș.

10. Contract de colaborare încheiat între CA P.A.C. și Avocat definitiv C.C.M..

11. Act de înființare CA Păunescu Virginia Cecilia, cu sediul profesional în Giroc, str. Trandafirilor nr. 38, ap. 8, jud. Timiș.

12. Cerere de modificare a adresei sediului profesional al CA Ranza Raluca Arabela, noua adresă fiind în Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 39, ap. 84, jud. Timiș.

13. Cerere de deschidere punct de lucru al CA Cor Amina Paula, la adresa Timișoara, str. Palanca nr. 1, ap. 3, jud. Timiș.

14. Cerere de avizare conţinut şi mod de prezentare a adresei de internet www.stanila.com, formulată de SCA STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII, în condițiile art. 249 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

15. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 29.01.2019 - 11.02.2019.

16. Decontare cheltuieli Ședința Solemnă a Consiliului Baroului Timiș din 25.01.2019. Aprobare descărcare de răspundere.

17. Situație abonament VODAFONE furnizare internet și TELEKOM furnizare telefonie fixă. Neîndeplinire obligații începând cu data de 01.02.2019. Reziliere contracte. Contractare servicii de telefonie fixă și internet fibră optică RCS-RDS.

18. Prelungire abonament www.universuljuridic.ro pentru membrii Baroului Timiș.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

19. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

20. Cerere de transfer din Baroul Caraș-Severin în Baroul Timiș, formulată de Doamna Avocat Ciobotea Cristina Marcela.

21. Cerere de transfer din Baroul Mehedinți în Baroul Timiș, formulată de Doamna Avocat Păunescu Virginia Cecilia.

DIVERSE

22. Citație în dosar nr. 5/2018 - Avocat A.G.S., Comisia de Disciplină din cadrul Baroului Timiș.

23. Discutare situație activitate asistență judiciară. Protest adoptat. Adoptare măsuri. Discuții.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 09.02.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 09.02.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1565