ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 12.01.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 12.01.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 08.12.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere schimbare adresă sediu profesional CA Marcov Isidora, noua adresă fiind în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân nr. 115B, jud. Timiș.

3. Cerere schimbare adresă sediu profesional CA Iedu Adina Gabriela, noua adresă fiind în Sat Uliuc nr. 107, Comuna Sacoșu Turcesc, jud. Timiș.

4. Contract de colaborare între CA Covaci Răzvan și Avocat Bura Bianca Iasmina Alexandra.

5. Contract de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat Alina Iosza.

6. Contract de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat Gheorghe Galina.

7. Contract de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat Ioan Alin Tegzes.

8. Contract de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat Alexandra Burdulea.

9. Contract de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat Florina Mattick.

10. Act adițional nr. 1 la Contractul de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat Terescu Adoriana Victoria.

11. Act adițional nr. 2 la Contractul de colaborare între CA Covaci Răzvan și Avocat Șeitan Cristina.

12. Act adițional nr. 3 la Contractul de colaborare între CA Covaci Răzvan și Avocat Șeitan Cristina.

13. Act adițional la Contractul de colaborare între SCA Țundrea și Asociații și Avocat Lucaci-Țundrea Iulia.

14. Act adițional la Contractul de colaborare între SCA Julean și Gornic și Avocat Zaharia Diana Florica.

15. Act adițional nr. 1 la Contractul de colaborare între CA Moțec Ștefan și Avocat Suciu Denisa Lorena.

16. Contract de conlucrare profesională între Gorun și Asociații SCA și CA Ionela Dinu.

17. Convenție de conlucrare profesională între CA Bâte Bogdan și CA Gomboș Carmen Adina.

18. Cerere de schimbare nume în evidențele Baroului Timiș și ale CAA Filiala Timiș, formulată de Doamna Avocat Mercuța Bianca (fostă Mercuța Florina-Mihaela-Bianca, prenume schimbat pe cale administrativă).

19. Cerere de schimbare nume în evidențele Baroului Timiș și ale CAA Filiala Timiș, formulată de Doamna Avocat Marcov Isidora (fostă Bistriceanu Isidora, nume schimbat pe cale administrativă).

20. Cerere deschidere punct de lucru al CA Pau Camelia, la adresa Timișoara, Piața Ionel I. C. Brătianu nr. 1, Birou 2A, Parter, jud. Timiș.

21. Cerere deschidere punct de lucru al CA Dobre Cristina Dana, la adresa Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, ap. 25, jud. Timiș.

22. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, formulată de Doamna Avocat Ciobotea Cristina Marcela, începând cu data de 21.12.2020 (contract individual de muncă).

23. Încetare calitate de avocat începând cu data de 23.12.2020, pensie retragere definitivă - avocat Melnic Virgil.

24. Cerere de intrare în concediu de creștere și îngrijire copil până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 18.01.2021, formulată de Doamna Avocat Mateiașevici-Hânda Alina.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

25. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 08.12.2020 - 12.01.2021.

26. Informare privind activitatea UNBR.

27. Comunicare UNBR privind alegerea Decanului Baroului Timiș și a membrilor Consiliului Baroului Timiș.

28. Comunicare Decizie nr. 182/2020 a CP din cadrul UNBR privind validarea rezultatelor examenului de absolvire INPPA sesiunea noiembrie 2020.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

29. Plângere formulată de petenta M.T. împotriva Doamnei Avocat C.O..

30. Plângere formulată de petenta A.V. împotriva Domnului Avocat A.P..

JURĂMÂNT PROFESIONAL

31. Avocat stagiar Demeni Luisa-Ancuța - CI Cristian Clipa.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

32. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

33. Cerere de transfer din Baroul Arad în Baroul Timiș formulată de Domnul Avocat Cristea Cătălin Ștefan. Act de înființare CA Cristea Cătălin Ștefan, cu sediul profesional în Timișoara, Bd. Regele Carol I nr. 3, ap. 5, jud. Timiș.

DIVERSE

34. Indicatorii financiari ai Baroului Timiș.

35. Cerere de deschidere sediu secundar al CA Martin Ioan Ovidiu din Baroul Mehedinți, la adresa Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 2, cam. 1, jud. Timiș.

36. Cerere de deschidere sediu secundar al CA Barbura Ioan din Baroul Arad, la adresa Timișoara, str. Palanca nr. 2, corp B, et. 3, SAD 7, jud. Timiș.

37. Citație dosar Curtea de Apel București, termen: 02.03.2021, reclamant S.V.A., obiect: anulare act sentință arbitrală.

38. Citație dosar Tribunalul Vrancea, termen: 02.02.2021, reclamant CA D.C., obiect: perimare.

39. Comunicare CSM respingere procedură prealabilă.

40. Completare documente depuse de Doamna Avocat Erica Nistor la cererea de deschidere sediu secundar, la adresa Timișoara str. Crișul nr. 9, jud. Timiș. Depunere extras CF și contract de comodat.

41. Contestație formulată de petentul M.B.A. împotriva Deciziei nr. 123/03.12.2020 de respingere cerere restituire onorariu.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 09.01.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 09.01.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 944