ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 13.10.2020, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 13.10.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 29.09.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Reziliere contracte de colaborare dintre SCPA Petrov & Miheț și CI Dobre Cristina Dana, CI Bulz Ovidiu Pavel.

3. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CI Cioană Daniel și CI Dinu Ionela.

4. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CI Moțec Ștefan și CI Hedeșiu Ioana.

5. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CI Ratz Raluca Cristina și SCPA Vancea, Bolda, Chira & Partenerii.

6. Act de înființare CI Forga Claudiu Cristian, cu sediul profesional în Timișoara, str. General Henri Berthelot nr. 5, camerele 2 și 3 demisol, jud. Timiș.

7. Cerere de ridicare suspendare concediu creștere copil până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 01.11.2020, formulată de Doamna Avocat Oana Mititelu.

8. Cerere acordare dispensă participare la examenul de absolvire INPPA sesiunea noiembrie-decembrie 2020, formulată de Doamna Avocat Bianca Mirabela Șerb (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 20.11.2018).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

9. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 29.09.2020 - 13.10.2020.

10. Informare privind activitatea UNBR.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

11. Cerere de transfer din Baroul Mehedinți în Baroul Timiș formulată de Domnul Avocat Forga Claudiu Cristian.

12. Cerere de transfer din Baroul Timiș în Baroul Brașov, începând cu data de 01.11.2020, formulată de Doamna Avocat Pînca Georgeta Maria.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

13. Cerere de restituire onorariu formulată de Doamna F.L.E. împotriva Domnului Avocat A.G..

DIVERSE

14. Adresă din partea UNBR privind petiție Ș.M..

15. Amendă judiciară aplicată Domnului Avocat C.B..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 11.10.2020, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 11.10.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1181