ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 15.10.2019

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 15.10.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea proceselui-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 24.09.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Andreea Miheș, noua adresă fiind în Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 44, parter, ap. 3, jud. Timiș.

3. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Moisi Anca Ioana, noua adresă fiind în Timișoara, Piața Ionel I.C. Brătianu nr. 4, sc. A, ap. 1, jud. Timiș.

4. Cerere de înființare CA Ciobotea Cristina, cu sediul profesional în Lugoj, str. Bucegi nr. 14, jud. Timiș.

5. Cerere de înființare a biroului de lucru al CA Pătrașcu Ema Gina, la adresa Făget, str. 1 Decembrie 1918 nr. 12, jud. Timiș, începând cu data de 01.10.2019.

6. Încetare contract de colaborare între CA C.S.A. și Avocat M.M.Ș..

7. Cerere de modificare date în evidența Baroului Timiș, formulată de Doamna Avocat Moisi Anca Ioana (fostă Achim), prilejuită de schimbarea numelui prin căsătorie.

8. Cerere de modificare date în evidența Baroului Timiș, formulată de Doamna Avocat Hodoșan Alina (fostă Teleptean), prilejuită de schimbarea numelui prin căsătorie.

9. Cerere de modificare date în evidența Baroului Timiș, formulată de Doamna Avocat Ilea Andreea (fostă Văsii-Kolla), prilejuită de schimbarea numelui prin căsătorie.

10. Încheiere contract de colaborare între CA C.S. și Avocat M.M.Ș..

11. Cerere de suspendare și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili formulată de Domnul Avocat Faur Aniel Cristian, începând cu data de 11.10.2019 (exercită altă profesie incompatibilă cu profesia de avocat).

12. Cerere de reluare a exercițiului profesiei de avocat începând cu data de 01.11.2019, formulată de Doamna Avocat Pripagu Lia Andreea, ca urmare a încetării concediului de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani.

13. Cerere formulată de Doamna Avocat Bagiu Larisa Nicoleta de acordare a dispensei pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe Tabloul Avocaților la data de 27.02.2018).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

14. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 24.09.2019 - 15.10.2019.

15. Participare Colocviu franco-român. Prezentare raport. Aprobare cheltuieli și descărcare de răspundere.

16. Prezentarea secțiunii create pe website-ul www.baroul-timis.ro, pentru facilitarea încheierii contractelor de colaborare între persoanele care au promovat examenul de admitere în profesia de avocat stagiar și avocații îndrumători.

17. Aprobare siglă aniversară a Baroului Timiș pentru anul 2020, ocazionată de celebrarea a 145 de ani de la atestarea Camerei Avocaților Timișoara.

18. Prezentare proiect evenimente ianuarie 2020.

19. Participarea Decanului Baroului Timiș la Conferința ”Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene”, organizată de Baroul Alba în data de 19.10.2019.

20. Informare privind participarea la ședința Comisiei Permanente și a Consiliului U.N.B.R., desfășurate în data de 04.10.2019. Informare privind participarea la Congresul Avocaților din data de 05.10.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

21. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

22. Plângere formulată de petentul M.C.C. împotriva Domnului Avocat F.K..

23. Plângere formulată de petentul S.A.M. împotriva Domnului Avocat F.K..

24. Adresă completare plângere formulată de petentul B.F..

25. Adresă completare plângere formulată de petenta M. S.R.L..

26. Citație emisă de Comisia de Disciplină din cadrul Baroului Timiș, avocat B.G.C., termen 25.10.2019.

DIVERSE

27.Indicatorii financiari ai Baroului Timiș.

28. Încheiere parteneriat între Baroul Timiș și Fundația Hațegan, având drept obiectiv Balul Vienez organizat la Timișoara.

29. Adresă din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara de comunicare copii împuterniciri avocațiale SAJ.

30. Sesizare din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara privind funcționarea SAJ.

31. Răspuns din partea Curții de Apel Timișoara privind plata onorariilor la asistența judiciară - mandate europene.

32. Restituire de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara a referatelor privind plata onorariilor la asistența judiciară - mandate europene.

33. Adoptare punct de vedere și măsuri față de conduita Curții de Apel Timișoara și, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, având ca obiect plata onorariilor cuvenite pentru prestarea asistenței judiciare în cauzele având ca obiect mandate europene.

34. Adresă Ministerul Justiției.

35. Citație dosar Curtea de Apel Timișoara.

36. Adresă informații, formulată de Human European Consultancy.

37. Cerere informații formulată de SCPA JGV & Asociații.

38. Adresă din partea BExJud S.C.R. din Timișoara, privind înființarea popririi asupra sumelor de bani datorate de Baroul Timiș către Doamna Avocat I.A.G..

39. Adresă formulată de Doamna Avocat Ioana Hedeșiu, de eliminare din RAJ.

40. Solicitare emitere punct de vedere privind activitatea de asistență judiciară în cauzele penale din oficiu, formulată de Doamna Avocat Adoriana Terescu.

41. Solicitare emitere punct de vedere privind activitatea de asistență judiciară în cauzele penale din oficiu, formulată de Doamna Avocat Ioana Hedeșiu.

42. Decontare lucrări reparații în spațiul utilizat în incinta Palatului Dicasterial. Aprobare cheltuieli.

43. Participarea Domnului Avocat Radu Odangiu și a Domnului Avocat Cristian Faur, din partea Baroului Timiș, la Conferința cu tema „Rolul avocatului în asigurarea accesului cetățenilor la justiție, cu accent pe accesul categoriilor vulnerabile la justiție”, organizată la data de 27.09.2019 la București de către U.N.B.R. în cadrul Proiectului “Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2.

44. Participarea Doamnei Avocat Ionela Dinu, a Domnului Avocat Robert Szasz și a Domnului Avocat Laurențiu Nicoară din partea Baroului Timiș, la Conferința de închidere a Proiectului “Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, organizată la data de 18.10.2019 la Brașov de către U.N.B.R., proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 13.10.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 14.10.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1466