ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 17.03.2020

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 03.03.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 03.03.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de numire in Registrul Avocaților care pot fi numiți curator - Avocat Anca-Maria Popa.

3. Cerere de reluare activitate incepând cu data de 17.03.2020 - Avocat Alexandru-Ioan Mușătoiu.

4. Contract de conlucrare profesională incheiat intre CA Hornea Marius-Alin și CA Lupea Miruna Oana.

5. Contract de conlucrare profesională incheiat intre CA Cerpaz Elena și CA Adascălului Claudia Daniela.

6. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat incepând cu data de 23.03.2020 - avocat Roxana Elena Meszaros - angajat la ADR Vest.

7. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat incepând cu data de 16.03.2020 - avocat Leucuș Ionuț-Alin - art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 republicată.

8. Contract de colaborare incheiat intre CA Pușa Alexandru Cătălin și Avocat Iovan Alexandru-Paul.

9. Cerere de schimbare adresă sediu profesional al SCA Iancu, Jivan, Vigh, incepând cu data de 01.03.2020, noua adresă fiind in Timișoara, str. Virgil Madgearu nr. 17, ap. 4, jud. Timiș.

10. Cerere de schimbare adresă sediu profesional al CA Cerpaz Elena, incepând cu data de 19.03.2020, noua adresă fiind in Timișoara, Bd. Simion Bărnuțiu nr. 7, et. 2, jud. Timiș.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

11. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 03.03.2020 - 17.03.2020.

12. Informare privind activitatea Baroului Timiș, a avocaților din Baroul Timiș și a instanțelor din județul Timiș. Măsuri necesare.

DEPUNERE JURĂMINTE PROFESIONALE

13. Contract de colaborare incheiat intre CA Boeru Eugen și Avocat stagiar Martin Alexandra.

14. Contract de colaborare incheiat intre CA Pușa Alexandru Cătălin și Avocat stagiar Codreș Aurora Elena.

DIVERSE

15. Răspuns privind inregistrarea petiției privind incidentul de la Tribunalul Iași la Inspecția Judiciară.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 15.03.2020, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 15.03.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


FACEM PRECIZAREA CĂ VOTUL ASUPRA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI SE VA EXPRIMA ELECTRONIC (PRIN E-MAIL)


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1291