ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 17.12.2019

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 17.12.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 03.12.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de reluare a activității profesionale începând cu data de 10.01.2020, formulată de Doamna Avocat Costache Andreia.

3. Intrare în concediu de creștere și îngrijire copil până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 06.12.2019, formulată de Doamna Avocat Oprița Laura Gabriela.

4. Cerere de realuare activitate profesională formulată de Doamna Avocat Petrean Raluca Maria.

5. Cerere de suspendare și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, începând cu data de 09.12.2019, formulată de Doamna Avocat Nicola Alexandra Florina (admisă în magistratură).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

6. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 03.12.2019 - 17.12.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

7. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DEPUNERE JURĂMINTE AVOCAȚI STAGIARI/DEFINITIVI

8. STĂNCIONI PAUL RĂZVAN - CA Crudiu Petru Sorin, avocat Crudiu Petru Sorin.

9. GEORGIU MARIA ROXANA - SCA SABOU, BURZ CUC, avocat Daniel Sabou.

10. BANCIU CORNELIU TOMA AUREL - CA Bot Călin, avocat Bot Călin.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

11. Plângere formulată de petenta B.M.S. împotriva Doamnei Avocat A.C..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 15.12.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 15.12.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1068