ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 18.02.2020

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.02.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 04.02.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Avocat Cristina Alexandra Lazăr - comunicare diplomă avocat european.

3. Avocat stagiar Filip Florin - încetare contract de colaborare cu Iuhasz & Asociații SCA.

4. Cerere formulată de Doamna Avocat Bud Vasilica Loredana de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți Curatori.

5. Cerere de înființare CA Man Lucia Teodora, cu sediul profesional în Timișoara, str. F. Mercy nr. 2, et. 3, ap. 13, cam. 1, jud. Timiș.

6. Contract de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat Adoriana Terescu.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

7. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 04.02.2020 - 17.02.2020.

8. Decontare cheltuieli evenimente ’’145 de ani de avocatură la Timișoara’’. Aprobare cheltuieli. Descărcare de răspundere.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

9. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

10. Plângere din partea petentului A.V. împotriva Domnului Avocat A.M.. Se solicită restituirea onorariului achitat.

DIVERSE

11. Comunicare Ministerul Justiției privind dosarul debitorului M.D..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 14.02.2020, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 14.02.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1153