ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 18.05.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.05.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 04.05.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de aprobare a calității de administrator în societate comercială formulată de Avocat Geană Doina Maria.

3. Acord de încetare a contractului de colaborare dintre CA Pușa Alexandru Cătălin și Avocat Popescu Iuliana Cătălina.

4. Schimbare adresă sediu profesional al CA Adascălului Claudia-Daniela, noua adresă fiind în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu nr. 7, et. 2, birou 4, jud. Timiș.

5. Cerere de intrare în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului minor până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 03.06.2021, formulată de Doamna Avocat Eva Ruxandra Ciucur.

6. Cerere de intrare în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului minor până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 01.06.2021, formulată de Doamna Avocat Zaharia Diana Florica.

7. Cerere de deschidere birou de lucru al CA Cristea Cătălin Ștefan la adresa Timișoara, str. F. Grisselini nr. 2, camera 1, jud. Timiș.

8. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili din Baroul Timiș începând cu data de 13.05.2021, formulată de Doamna Avocat Angela Păcioianu (consilier juridic ITM Timiș).

9. Act de înființare CA Popescu Iuliana Cătălina, sediul profesional în Timișoara, str. Griselini nr. 2, et. 1, jud. Timiș.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

10. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 04.05.2021 - 18.05.2021.

11. Informare privind activitatea UNBR - ședință CP și ședință CUNBR în data de 13.05.2021 - 15.05.2021.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

12. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

13. Sesizare formulată de B.G. împotriva Domnului Avocat G.G.S. (primită de la UNBR).

JURĂMÂNT PROFESIONAL

14. Avocat Boboc Ionuț-Alexandru - Contract de colaborare încheiat cu CI Claudia Cândea.

DIVERSE

15. Comunicare amendă judiciară aplicată de Judecătoria Timișoara Doamnei Avocat din oficiu B.L.A..

16. Răspunsuri RAA comunicate de Baroul Timiș.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 17.05.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 17.05.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 792