ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 18.06.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.06.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 03.06.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Avocat R.A.Z. - deținere calitate de asociat și administrator cu puteri limitate în S.R.L.. (modificată).

3. Acord de încetare a contractului de colaborare între L.C. și A. SCA și SPN D. și A..

4. Cerere efectuare concediu - Avocat Mircu Sorina Leodora în perioada 25.07.2019 - 25.08.2019.

5. Cerere efectuare concediu - Avocat Bugariu Camelia în perioada 29.06.2019 - 17.07.2019.

6. Cerere de reluare activitate începând din data de 12.07.2019, formulată de Doamna Avocat Petrașcu Floarea (încetare concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani).

7. Modificare structură SCPA V. și A..

8. Cerere de modificare a evidențelor Baroului Timiș, ca urmare a modificării numelui de familie prin căsătorie, formulată de Doamna Avocat Lupulescu Ancuța-Casiana (fostă Balea). Cerere eliberare legitimație cu noul nume.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

9. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 03.06.2019 - 18.06.2019.

10. Participare la Congresul Avocaților 2019. Alegeri 2019. Componență Consiliu UNBR. Componență Comisia Permanentă a UNBR.

11. Informare privind stadiul organizării Zilei Baroului Timiș 2020.

12. Informare privind organizarea în data de 14.09.2019 a unei conferințe profesionale.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

13. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

14. Indicatorii financiari ai Baroului Timiș.

15. Protocol privind predarea unui spațiu în folosință și calcularea utilităților, de către Curtea de Apel Timișoara, Baroului Timiș.

16. Cerere de sponsorizare din partea Asociației Tinerilor Avocați din Baroul Timiș 2008, cu suma de 1.428 lei, pentru plata serviciilor de realizare siglă și website. Depunere dovezi privind înregistrarea la Judecătoria Timișoara a cererii de modificare acte constitutive Asociație.

17. Adresă din partea Tribunalului Timiș privind existența înscrierii Domnului Avocat I.I.L. pe Tabloul Avocaților. Aplicare amendă judiciară.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 14.06.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 14.06.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1189