ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 18.12.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.12.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 04.12.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act adițional la Contractul de conlucrare profesională încheiat între SCPA S. & A. și CA R.Ș.O..

3. Modificări structură SCPA Dr. P.P., C. și A..

4. Cerere de intrare în concediu de creștere copil începând cu data de 05.12.2018, formulată de Doamna Avocat Cătălina Băran.

5. Cerere formulată de Doamna Avocat Marcu (fostă Murărașu) Mihaela de schimbare a denumirii formei de exercitare a profesiei de avocat, din CA Murărașu Mihaela Luminița în CA Marcu Mihaela Luminița, ca urmare a modificării numelui de familie prin căsătorie, al titularului formei de exercitare a profesiei.

6. Încetare contract de colaborare dintre Avocat L.I. și CA M.Ș..

7. Cerere de înființare CA Lăcătuș Igor, începând cu data de 01.01.2019, cu sediul profesional în Giroc, str. Cucului nr. 16B, ap. 6, jud. Timiș.

8. Cerere de reluare activitate începând cu data de 14.12.2018, formulată de Doamna Avocat Roxana Meszaros.

9. Act adițional la convenția de conlucrare profesională încheiată între CA D.S.L. și CA G.A.T..

10. Act adițional la convenția de conlucrare profesională încheiată între CA D.S.L. și CA P.A.F..

11. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA P.A.C. și Doamna Avocat V.A.M..

12. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA P.A.C. și Doamna Avocat A.N.E..

13. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA P.A.C. și Doamna Avocat P.I.C..

14. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA P.A.C. și Domnul Avocat O.B.S..

15. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA A.E.Ș.-R. și Doamna Avocat A.O..

16. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA O.-M.M.-A. și Domnul Avocat A.C.D. - denunțare contract de colaborare.

17. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili din Baroul Timiș formulată de Domnul Avocat Andrei-Cristian DĂNILĂ, începând cu data de 14.12.2018 - admitere INM.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

18. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 04.12.2018 - 18.12.2018.

19. Participare ședința Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții - Senatul României, în data de 11.12.2018.

20. Participare ședința Consiliului U.N.B.R. - 07.12.2018 - 08.12.2018.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

21. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

AVOCAȚI STAGIARI/DEPUNERE JURĂMÂNT

22. Avocat Victoria Aneste - CA Clipa Cristian, începând cu data de 01.01.2019.

23. Avocat Sorina Bianca Voica - CA Manoilă Vlad.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

24. Cerere de transfer din Baroul Timiș în Baroul București începând cu 01.01.2019, formulată de Doamna Avocat Laura Bozdogescu. Încetare contract de colaborare cu SCPA Ligia Cătuna și Asociații.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

25. Plângere formulată de B.P. S.R.L. împotriva Domnului Avocat I.B..

DIVERSE

26. Citație emisă de Judecătoria Timișoara.

27. Decizia nr. 388/06.12.2018 a CP din cadrul UNBR de validare a examenului de absolvire a INPPA sesiunea noiembrie 2018. Listă avocați cu data definitivării.

28. Memoriu privind necesitatea majorării valorii punctului de pensie - Avocat Barna Rodica.

29. Acordare primă de Crăciun 2018 pentru angajații Baroului Timiș.

30. Stabilire cuantum taxă transfer în Baroul Timiș, taxă sediu secundar, taxă birou de lucru, taxă înscriere pe Tabloul Avocaților incompatibili, taxă suspendare la cerere, taxă de secretariat înregistrare și gestionare sesizare avocat, pentru anul 2019.

31. Indicatori financiari Baroul Timiș.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 17.12.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 17.12.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1483