ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 19.11.2019

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 19.11.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 29.10.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Hotărârea nr. 2/23.10.2019 a Adunării Generale a A.A. S.R.L., prin care Doamna Avocat M.M.A. devine administrator al societății, cu puteri limitate. Act constitutiv actualizat al A.A. S.R.L..

3. Adresă privind încheierea unui contract individual de muncă începând cu data de 01.11.2019, formulată de Doamna Avocat Meici Simona Ildiko - motiv de incompatibilitate.

4. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA U.N. și CA V.I.I..

5. Cerere formulată de Doamna avocat Datu Aurora Bienvenue de soluționare a unor incidente privind asistența judiciară din oficiu în procesul penal.

6. Cerere de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili începând cu data de 01.12.2019, fomulată de Domnul Avocat Băran Vlad Radu (admis în magistratură).

7. Cerere de intrare în concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 01.11.2019, formulată de Doamna Avocat Popescu Andra Georgiana.

8. Cerere de retragere definitivă prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei de avocat începând cu data de 10.01.2020, formulată de Domnul Avocat Huma Mircea.

9. Cerere de reluare a activității începând cu data de 01.12.2019, formulată de Doamna Avocat Monica Boeru (încetarea concediului de creștere copil până la vârsta de 2 ani).

10. Contract de grupare a cabinetelor de avocat CA G.C.A. și CA N.S.L..

11. Adresă din partea SCPA S.-V., S & A. de depunere înscrisuri modificare structură societate și solicitare respectare protecția datelor cu caracter personal.

12. Cerere de suspendare a activității de avocat începând cu data de 01.12.2019, formulată de Doamna Avocat Tripșa Andreea Roberta.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

13. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 29.10.2019 - 19.11.2019.

14. Informare privind participarea la ședința Comisiei Permanente a UNBR din data de 08.11.2019. Informare privind participarea la ședința Consiliului UNBR din data de 09.11.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

15. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

16. Adresă din partea UNBR privind petiția formulată de petentul S.A.M. împotriva Domnului Avocat F.K..

17. Adresă din partea UNBR privind petiția formulată de petentul M.C.C. împotriva Domnului Avocat F.K..

DEPUNERE JURĂMINTE AVOCAȚI STAGIARI/DEFINITIVI

18. BURESCU Ancuța Daniela - CA Huțanu Marinel.

19. OLTEAN Mădălina Lorena - CA Marian Ardelean.

DIVERSE

20. Cerere formulată de Doamna Zuba Dalina-Florina, admisă în profesia de avocat sesiunea septembrie 2019, înscrisă la Baroul Timiș, prin care solicită înscrierea pe Tabloul Avocaților (stagiari) din Baroul București, cu practicarea cursurilor INPPA la Timișoara.

21. Cerere formulată de Doamna Cărăvan Luiza Cristina, admisă în profesia de avocat sesiunea septembrie 2019, înscrisă la Baroul Timiș, prin care solicită înscrierea pe Tabloul Avocaților (stagiari) din Baroul Gorj.

22. Retragere cerere de transfer formulată de Doamna Avocat Cărăvan Luiza Cristina.

23. Cerere formulată de Doamna Enache Mirela, admisă în profesia de avocat sesiunea septembrie 2019, înscrisă la Baroul Timiș, prin care solicită înscrierea pe Tabloul Avocaților (stagiari) din Baroul Olt.

24. Adresă Ministerul Justiției privind desemnarea unui avocat în dosarul având ca obiect obținere pensie de întreținere de la debitorul L.C..

25. Cerere de schimbare a adresei sediului secundar al SCPA Marian, Popa și Asociații, începând cu data de 01.11.2019, noua adresă fiind Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 11, et. 1, ap. 9, jud. Timiș.

26. Cerere de de deschidere a unui sediu secundar al CA Morar Gabriela Maria din Baroul Sibiu, adresa fiind Timișoara, str. Ion Vidu nr. 16, ap. 2, jud. Timiș.

27. Răspuns din partea Curții de Apel Timișoara privind situația referatelor și borderourilor având ca obiect onorarii cuvenite pentru asistența judiciară din oficiu - mandate europene.

28. Adresă privind emiterea unui punct de vedere privind interpretarea Statutului Profesiei de Avocat, formulată de Domnul Avocat M.T. - Baroul Berlin.

29. Cerere de majorare a salariului, formulată de Domnul C.C..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 17.11.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 17.11.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1577