ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 20.04.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 20.04.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.04.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între SCPA Valentin & Asociații și Avocat Șerb Bianca Mirabela.

3. Contract de conlucrare profesională încheiat între CI Adascălului Claudia Daniela și CI Popa Anca Maria.

4. Cerere schimbare sediu profesional formulată de Doamna Avocat Behaegel Georgeta-Monica, noua adresă fiind Timișoara, str. Acad. Remus Răduleț nr. 6, ap. 6, jud. Timiș.

5. Notificare reziliere contract de colaborare CI Ardelean Florian Marian și Avocat stagiar Oltean Mădălina Lorena.

6. Cerere reluare activitate profesională începând cu data de 01.05.2021, formulată de Doamna Avocat Pavel Diana Constantina.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

7. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 06.04.2021 - 20.04.2021.

8. Informare privind activitatea UNBR.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

9. Plângere formulată de petentul D.I. împotriva Domnului Avocat N.M..

DIVERSE

10. Aprobare ofertă aplicație electronică și funcționalități noi Baroul Timiș.

11. Cerere de emitere adeverință privind apartenența avocatului B.G.C. la Baroul Timiș, formulată de petenta C.D..

12. Încheiere parteneriat cu Asociația Legallica.

13. Înființare poprire asupra veniturilor datorate de Baroul Timiș către CI M.N.M..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 19.04.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 19.04.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 583