ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 20.11.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 20.11.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.11.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Comunicare din partea Judecătoriei Timișoara - aplicare amendă avocat V.C..

3. Comunicare din partea Tribunalului Timiș - aplicare amendă avocat B.C..

4. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 20.11.2018, formulată de Domnul Avocat Iuhos Iosif Lenard.

5. Act de înființare CA Borca Lavinia, cu sediul profesional în Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 2, corp B, SAD 10, jud. Timiș.

6. Act de înființare CA Vigh Alexandra-Adela, cu sediul profesional în Sânandrei, str. Garofiței nr. 20, jud. Timiș.

7. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, formulată de Doamna Avocat Mureșan Corina Amalia (admisă INM).

8. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, formulată de Domnul Avocat Ursulean Ștefan Alexandru (admis în magistratură).

9. Solicitare opinie legală privind calitatea procesuală activă a Cabinetului de Avocat, cerere formulată de Doamna Avocat Lucia Mureșan.

10. Comunicare Curtea de Apel Timișoara - amendă penală Avocat C.S. (admitere acord de recunoaștere a vinovăției).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

11. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 06.11.2018 - 20.11.2018.

12. Organizare ședință solemnă a Consiliului Baroului Timiș în luna ianuarie 2019. Proiect. Estimare buget. Aprobare buget.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

13. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

14. Sesizare formulată de petenta Z.C.G. împotriva Doamnei Avocat C.C..

AVOCAȚI STAGIARI/DEPUNERE JURĂMÂNT

15. Avocat Mureșan Corina Amalia - CA dr. Fanu-Moca Adrian.

16. Avocat Șerb Bianca Mirabela - Valentin & Asociații SCA.

DIVERSE

17. Indicatori financiari Baroul Timiș.

18. Punct de vedere Baroul Dolj de susținere poziție Baroul Timiș privind accesul avocaților în sediul I.P.J. TIMIȘ, având asupra lor telefoane mobile.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 18.11.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 18.11.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1665