ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 21.05.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 21.05.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea proceselui-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.05.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de schimbare adresă sediu profesional al CA Alexandrescu Stela-Gabriela, noua adresă fiind în Timișoara, str. Enric Baader nr. 11A, bloc Vivalia V4, ap. 11, jud. Timiș.

3. Cerere de schimbare adresă sediu secundar al CA Crudiu P. Petru Sorin, noua adresă fiind în Timișoara, str. Ghe. Lazăr nr. 9, et. 3, Corp E, jud. Timiș, începând cu data de 01.06.2019. (extras CF 27.02.2019)

4. Cerere de intrare în concediu de maternitate începând cu data de 01.05.2019, formulată de Doamna Avocat Roșianu Denisia-Isabela.

5. Cerere formulată de CA Mușat Alina Florina - suspendare activitate cabinet în perioada 23.05.2019 - 27.05.2019.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

6. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 06.05.2019 - 21.05.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

7. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ/CERERI RESTITUIRE ONORARIU

8. Cerere de restituire onorariu formulată de petenta T.C.G. împotriva Domnului Avocat C.I..

9. Sesizare din partea Tribunalului Timiș împotriva Domnului Avocat M.C.T..

10. Sesizare din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara împotriva Doamnei Avocat C.O..

11. Plângere formulată de petentul M.G. împotriva Doamnei Avocat M.N.M..

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

12. Cerere de transfer din Baroul Timiș în Baroul Gorj, formulată de Doamna Avocat Loga Maria Elena.

DIVERSE

13. Indicatori financiari Baroul Timiș.

14. Decizia nr. 39/13.05.2019 emisă de Președintele Curții de Apel Timișoara, pentru aprobarea Regulamentului privind accesul, evidența și circulația persoanelor în incinta Palatului de Justiție Dicasterial, la sediul instanțelor judecătorești - Curtea de Apel Timișoara, Tribunalul Timiș și Judecătoria Timișoara.

15. Citație emisă de Tribunalul Timiș (curator L.A.).

16. Aprobare ajutor financiar pentru recuperarea medicală a Domnului Avocat A.M..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 20.05.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 20.05.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1291