ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 21.09.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA LA SEDIUL BAROULUI TIMIȘ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 21.09.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 07.09.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Schimbare adresă sediu profesional al CI Buruntia Daniela, noua adresă fiind Timișoara, str. George Coșbuc nr. 5, parter, jud. Timiș.

3. Schimbare adresă sediu profesional al CI Oprița Laura, noua adresă fiind Timișoara, str. D. Mendeleev nr. 35, ap. 1, jud. Timiș. Lipsă CF la zi.

4. Schimbare nume în evidențele Baroului Timiș ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie (din Căprărescu Bianca-Larisa în Căprărescu-Florea Bianca Larisa).

5. Schimbare nume în evidențele Baroului Timiș ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie (din Baltă Oana-Alexandra în Huțuleac Oana-Alexandra).

6. Act adițional la Convenția e conlucrare profesională încheiată între CI Stroescu Alexandru Radu și SCA Stroescu & Asociații.

7. Acordare dispensă participare la examenul de absolvire INPPA sesiunea 2021 - avocat Brînaș Anamaria Ramona (înscrisă pe Tabloul Avocaților Stagiari din Baroul Timiș la data de 03.12.2019).

8. Acordare dispensă participare la examenul de absolvire INPPA sesiunea 2021 - avocat Weser Hannelore Roxana (înscrisă pe Tabloul Avocaților Stagiari din Baroul Timiș la data de 21.01.2020).

9. Acordare dispensă participare la examenul de absolvire INPPA sesiunea 2021 - avocat Mărinică Geanny-Marian (înscrisă pe Tabloul Avocaților Stagiari din Baroul Timiș la data de 17.12.2019).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

10. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 07.09.2021 - 21.09.2021.

11. Informare privind ședințele CP, CUNBR din perioada 09.09.2021 - 11.09.2021.

12. Aprobare conținut contract de închiriere Vila Avocaților.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

13. Plângere formulată de petentul A.G. împotriva Doamnei Avocat G.P.L..

DIVERSE

14. Cerere formulată de I.V. privind modul în care avocat A.M. achită taxele și contribuțiile datorate Baroului Timiș/UNBR/CAA Filiala Timiș.

15. Adresă UNBR.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 20.09.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 20.09.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș.

Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 695