ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 23.02.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 23.02.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.02.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act adițional la contractul de constituire a SCPA Martonosy & Asociații modificare sediu profesional, noua adresă fiind Timișoara, str. George Coșbuc nr. 2, ap. 5, parter, jud. Timiș.

3. Cerere formulată de Doamna Avocat Valeria Lavinia Opruț de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori.

4. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între CI Mușat Alina Florina și Avocat Ilie Simona Florina.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

5. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 09.02.2021 - 23.02.2021.

6. Informare privind activitatea UNBR.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

7. Sesizare formulată de petenta P.C. S.R.L. împotriva Domnului Avocat P.C..

8. Plângere formulată de petenta R.L.N. împotriva Doamnei Avocat L.C..

9. Comunicare Decizie nr. 140/29-30.01.2021 a Consiliului UNBR privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii formulate de petenta Ș.M. împotriva Deciziei nr. 35/2020 a Președintelui UNBR.

JURĂMÂNT PROFESIONAL

10. Avocat stagiar Timotei Lavric - CI Moțec Ștefan.

DIVERSE

11. Sesizare din partea Doamnei Avocat M.G. privind activitatea SIBUS.

12. Decizia nr. 1/2021 emisă de CA al Filialei Timiș a CAA, de alegere a Președintelui și a Vicepreședintelui CA al Filialei Timiș a CAA pentru mandatul 2020 - 2024.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 21.02.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 21.02.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 799