ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 23.03.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 23.03.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.03.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Intrare în concediu de sarcină și lăuzie începând cu data de 01.03.2021 - Avocat Balint Lenuța Carmen.

3. Schimbarea adresei sediului profesional al CI Atomei Andreea Maria - noua adresă fiind în Timișoara, str. Zurich nr. 2, et. II, ap. 10A, jud. Timiș.

4. Schimbarea adresei sediului profesional al CI Bucătaru Ionuț Claudiu - noua adresă fiind în Timișoara, str. George Coșbuc nr. 2, ap. 5, jud. Timiș.

5. Schimbarea adresei sediului profesional al CI Truț Darius - noua adresă fiind în Sânnicolau Mare, str. 16 Decembrie 1989 nr. 4, jud. Timiș.

6. Aviz nr. 191/11.02.2021 emis de Baroul Cluj - avizare favorabilă a cererii de înscriere în Baroul Timiș a Domnului avocat stagiar Giurgean Alex-Ioan.

7. Contract de conlucrare profesională încheiat între CI Adăscăliței Codruța Mihaela și CI Soceanu Rocsana.

8. Schimbare denumire formă de exercitare a profesiei de avocat, din CI Ionela Săracu în CI Ionela Chiseliță, ca urmare a încheierii căsătoriei și schimbării numelui de familie.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

9. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 09.03.2021 - 23.03.2021.

10. Informare privind activitatea UNBR.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

11. Sesizare formulată de petentul V.D. împotriva Domnului Avocat A.G..

12. Sesizare formulată de SCPA PSBH P., N. & A. împotriva B. și A. S.R.L..

13. Sesizare formulată de petentul P.M. împotriva Doamnei Avocat C.A..

14. Sesizare formulată de petenta T.M. împotriva Domnului Avocat P.F. - nerespectare decizie emisă de Decanul Baroului Timiș de restituire onorariu.

DIVERSE

15. Cerere formulată de M.G.T. de eliberare a unei adeverințe din care să reiasă apartenența sau neapartenența Domnului L.D. la Baroul Timiș.

16. Comunicare Hotărârea nr. 12/17.03.2021 a Baroului Arad - modificări în structura SCPRLA Hosszu, Ioniță, Gera, Doboș și Asociații.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 21.03.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 21.03.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 712