ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 23.10.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 23.10.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.10.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Adresă privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 02.11.2018 - 16.11.2018 - Avocat Cosmin Arjoca.

3. Cerere de reluare activitate începând cu data de 04.11.2018, formulată de Doamna Avocat Raluca Dornean Păunescu.

4. Cerere formulată de Doamna Avocat Simona Golub de radiere din Registrul avocaților care pot fi desemnați curatori.

5. Cerere din partea Judecătoriei Caransebeș de comunicare date personale ale Domnului Avocat C.B., domiciliu și CNP.

6. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Domnul Avocat stagiar Cristian Faur (înscris pe Tabloul Avocaților la data de 11.01.2017).

7. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Domnul Avocat stagiar Andrei Sava Pap (înscris pe Tabloul Avocaților la data de 01.12.2016).

8. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Doamna Avocat stagiar Ana Corogeanu (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 06.12.2016).

9. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Doamna Avocat stagiar Andreea Vasii-Kolla (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 01.12.2016).

10. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Doamna Avocat stagiar Diana Ilia (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 06.12.2016).

11. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Doamna Avocat stagiar Alexandra Oțoiu (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 06.12.2016).

12. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Doamna Avocat stagiar Alexandra Bob (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 06.12.2016).

13. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Domnul Avocat stagiar Alexandr Radu Stroescu (înscris pe Tabloul Avocaților la data de 01.12.2016).

14. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Domnul Avocat stagiar Mădălin Cătălin Gruescu (înscris pe Tabloul Avocaților la data de 01.02.2017).

15. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Doamna Avocat stagiar Cristina Nicorici (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 05.12.2016).

16. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Domnul Avocat stagiar Alin Cionca (înscris pe Tabloul Avocaților la data de 05.12.2016).

17. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de Domnul Avocat stagiar Laurețiu Paul Claudiu Pop (înscris pe Tabloul Avocaților la data de 06.12.2016).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

18. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 09.10.2018 - 23.10.2018.

19. Recepție livrare mese (8 bucăți) și bănci (11 bucăți), amplasate pe holul Palatului Dicasterial din Timișoara. Aprobare cheltuială și descărcare de răspundere Decanul Baroului Timiș. Încheiere proces-verbal de custodie cu instanțele de judecată: Curtea de Apel Timișoara, Tribunalul Timiș, Judecătoria Timișoara.

20. Informare privind întâlnirea desfășurată vineri, 19.10.2018 cu Vicepreședintele Curții de Apel Timișoara, Domnul judecător Marian Bratiș, întâlnire la care au participat Domnul Consilier Avocat Cornel Cuc și Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. Stănilă.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

21. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

22. Sesizare formulată de petenta S.C. împotriva Doamnei Avocat R.C.C..

23. Sesizare formulată de petenta Ș.M. împotriva Doamnei Avocat C.D.C.. Solicitare restituire onorariu.

DIVERSE

24. Indicatori financiari Baroul Timiș.

25. Solicitare din partea CAA Filiala Timiș de plată a oficiilor prin casierie.

26. Informare privind ședința CAA Filiala Timiș.

27. Răspuns ITM Timiș.

28. Răspuns IPJ Timiș.

29. Solicitare UNBR de desemnare avocat.

30. Dezbateri și analiză avocatura pro bono.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 21.10.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 21.10.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1781