ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 24.09.2019

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 24.09.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 10.09.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de modificare a sediului profesional al CA Boldan Mirela, noua adresă fiind în Giroc, str. Gloria nr. 52B, jud. Timiș.

3. Cerere de modificare nume în evidențele Baroului Timiș, formulată de Domnul Avocat R.G.C., noul nume fiind B.G. (schimbare pe cale administrativă).

4. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 01.10.2019, formulată de Doamna Avocat Cristea Dorina Daniela.

5. Convenție de conlucrare profesională încheiată între S. și A. SCA și CA P.F..

6. Cerere de avizare conținut website, formulată de Domnul Avocat Glăvan Iulian-Cristian (www.cristianglavan.ro).

7. Cerere de reluare începând cu data de 01.10.2019 a exercițiului profesiei de avocat după încetarea concediului de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani, formulată de Doamna Avocat Damian Laura Mirabela.

8. Act de înființare CA Hedeșiu Ioana Arina, sediul profesional în Timișoara, str. Take Ionescu nr. 25, et. 1, ap. 4, jud. Timiș.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

9. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 10.09.2019 - 24.09.2019.

10. Decontare cheltuieli efectuate la Conferința din data de 14.09.2019. Descărcare de răspundere.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

11. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

12. Indicatorii financiari ai Baroului Timiș.

13. Crearea unei secțiuni pe website-ul www.baroul-timis.ro având drept scop facilitarea încheierii contractelor de colaborare între persoanele care au promovat examenul de admitere în profesia de avocat stagiar și avocații îndrumători. Emitere punct de vedere către UNBR.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 21.09.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 21.09.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1352