ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 26.01.2021, ORA 14:00, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.01.2021, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 12.01.2021.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act de înființare CI Luchin Alexandra, cu sediul profesional în Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 1, et. 2, ap. 11, jud. Timiș.

3. Act de înființare CI Isac Călina, cu sediul profesional în Timișoara, str. Cluj nr. 5, et. 2, ap. 7, jud. Timiș.

4. Act de înființare CI Jivcovici Danița Hermina, cu sediul profesional în Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 2, corp B, SAD 10, jud. Timiș.

5. Act de înființare CI Nicorici Cristina, cu sediul profesional în Timișoara, Bd. Corneliu Coposu nr. 20, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Timiș.

6. Act de înființare CI Brașoveanu Maria Andreea, cu sediul profesional în Timișoara, str. Piatra Craiului nr. 3, bl. D2, ap. 29, jud. Timiș.

7. Act adițional la contractul de colaborare (încetare contract de colaborare) dintre Valentin și Asociații SCPA și Avocat Nicorici Cristina.

8. Act adițional la contractul de colaborare (încetare contract de colaborare) dintre CI Moțec Ștefan și CI Hedeșiu Ioana.

9. Act adițional la contractul de colaborare (încetare contract de colaborare) dintre Ligia Cătuna și Asociații SCPA și Avocat Izgirean Ada-Arina.

10. Schimbare sediul profesional al CI Gherase Constantin, noua adresă fiind în Timișoara, str. Mihail Kogălniceanu bl. C7, et. 1, ap. 4, jud. Timiș.

11. Schimbare sediul profesional al CI Crăciun Sebastian Alin, noua adresă fiind în Giroc, str. Jupiter nr. 21, et. 1, ap. 5, jud. Timiș.

12. Contract de colaborare între CI Hațegan Ioana și Avocat Tegzeș Ioan Alin.

13. Contract de colaborare între SCPA Jercan, Gheorghe, Vlad & Asociații și CI Loga Gianina Diana.

14. Cerere de intrare în concediu de creștere și îngrijire copil până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 01.02.2021, formulată de Domnul Avocat Cionca Raul.

15. Cerere de intrare în concediu de creștere și îngrijire copil până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 12.01.2021, formulată de Doamna Avocat Alexandra Corina Jivan.

16. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere în Tabloul Avocaților Incompatibili, formulată de Doamna Avocat Ciovică Iuliana, începând cu data de 21.01.2021 (contract individual de muncă).

17. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat, începând cu data de 04.11.2020, formulată de Doamna Avocat Roxana Gain.

18. Cerere de revenire din concediu de creștere și îngrijire copil, începând cu data de 26.01.2021, formulată de Domnul Avocat Vlad Bura.

19. Cerere de ridicare a sancțiunii suspendării din exercitarea profesiei de avocat, formulată de Domnul Avocat C.D..

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

20. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 12.01.2021 - 26.01.2021.

21. Informare privind activitatea UNBR.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

22. Plângere formulată de petentul B.G. împotriva Doamnei Avocat N.L..

23. Plângere formulată de petenta R.L.N. împotriva Doamnei Avocat L.C..

24. Plângere formulată de petenții C.M. și C.D. împotriva Doamnei Avocat M.M.. Solicită restituirea onorariului.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

25. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

26. Cerere de transfer din Baroul Timiș în Baroul Arad, începând cu data de 01.02.2021, formulată de Doamna Avocat Mariuța Andrada.

DIVERSE

27. Indicatorii financiari ai Baroului Timiș.

28. Cerere de deschidere sediu secundar al CI Bărbuț Ion Doru, cu sediul principal în Baroul Mehedinți, adresa sediului secundar fiind Timișoara, str. Mihai Eminescu nr. 9A, sc. B, ap. 9, jud. Timiș.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 24.01.2021, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 24.01.2021, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 935