ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 26.02.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.02.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 11.02.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de reactivare în exercitarea profesiei de avocat formulată de Domnul Avocat Mușătoiu Alexandru Ioan.

3. Încetare contract de colaborare încheiat între CA M.V.I. și Avocat V.S.B.. Renunțare la termenul de preaviz din partea Doamnei Avocat V.S.B..

4. Contract de colaborare și formare profesională încheiat între CA Cristian Clipa și Doamna avocat stagiar Voica Sorina Bianca.

5. Act de înființare CA Coldea Victor Cristian, cu sediul profesional în Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 2, corp B, SAD 10, jud. Timiș.

6. Act de înființare CA Gobej Dorin Alexandru, cu sediul profesional în Timișoara, str. Traian Grozăvescu nr. 2, et. 1, cam. 4a, jud. Timiș.

7. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 01.03.2019, formulată de Doamna Avocat Tănase Alina Doina.

8. Convenție de conlucrare profesională încheiată între S. și A. SCPA și CA A.C.M..

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

9. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 11.02.2019 - 26.02.2019.

10. Decontare cheltuieli Cafeneaua Juridică Ediția a V - a, 23.02.2019. Descărcare de răspundere.

11. Întocmire Raport Decan Baroul Timiș pentru anul 2018, care va fi supus aprobării Adunării Generale a Avocaților din Baroul Timiș.

12. Întocmire Raport Consiliul Baroului pentru anul 2018, care va fi supus aprobării Adunării Generale a Avocaților din Baroul Timiș.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

13. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

14. Indicatori financiari.

15. Răspuns din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, privindu-l pe suspectul avocat L.D..

16. Întocmirea Proiectului de buget pentru anul 2019, care va fi supus aprobării Adunării Generale a Avocaților din Baroul Timiș.

17. Adoptarea Regulamentului de organizare a alegerilor organelor de conducere ale baroului.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 23.02.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 23.02.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1504