ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 27.10.2020, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 27.10.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 13.10.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Adrese transmise de Curtea de Apel Timișoara privind condamnarea definitivă a Domnului Avocat L.D. la pedepse privative de libertate. Aplicare prevederi legale.

3. Cerere de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de Domnul Avocat Ghenț Grațian.

4. Act de înființare a CI Balbierer Alina, cu sediul profesional în Timișoara, str. George Coșbuc nr. 1, et. 1, ap. 6, jud. Timiș.

5. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CI Bâte Bogdan și CI Lupea Miruna Oana.

6. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna Avocat Iureca Maria-Mihaela, începând cu data de 20.10.2020.

7. Contract de colaborare încheiat între CI Bratiș Marian și CI Anastasescu Arcadie.

8. Cerere de schimbare sediu profesional al CI Mușat Alina Florina, noua adresă fiind Timișoara, Iulius Town, United Business Center 3, Piața Consiliului Europei nr. 2E, U3.E1.04, jud. Timiș. Cerere de deschidere punct de lucru la adresa Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 25, ap. 1, jud. Timiș.

9. Avocat Radu Odangiu - Memoriu privind intenția de a ocupa postul de expert administrație publică, în calitate de consilier în cadrul Cabinetului Primarului Comunei Dumbrăvița, în baza unui contract de muncă pe durata determinată. Exprimare punct de vedere privind situație de incompatibilitate.

10. Cereri de participare la examenul de absolvire al INPPA, sesiunea noiembrie/decembrie 2020, conform tabel anexă.

11. Cerere de modificare nume în evidențele Baroului Timiș, ca urmare a încheierii căsătoriei, fornulată de Doamna Avocat Ioana Mihaela Frumușescu (fostă Nodiți).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

12. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 13.10.2020 - 27.10.2020.

13. Informare privind activitatea UNBR.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

14. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș, începând cu data de 01.11.2020, formulată de Doamna Avocat Alina Balbierer.

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

15. Cerere de restituire onorariu formulată de petenta P.D. împotriva Doamnei Avocat D.C.D..

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

16. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 26.10.2020, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 26.10.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1062