ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 29.09.2020, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 29.09.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 15.09.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Schimbare sediu secundar al Jercan Gheorghe Vlad și Asociații SCPA, începând cu data de 01.10.2020, noua adresă fiind în Timișoara, str. Mendeleev nr. 1B, et. 2, jud. Timiș.

3. Cerere de acordare dispensă pentru participarea la examenul de absolvire a INPPA sesiunea noiembrie 2020 - avocat Lucaci-Țundrea Iulia (înscrisă pe Tabloul Avocaților din Baroul Timiș la data de 04.12.2018).

4. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CI Bate N. Bogdan și CI Paul Filip Ciucur.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

5. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 15.09.2020 - 29.09.2020.

6. Informare privind activitatea UNBR.

DEPUNERE JURĂMÂNT PROFESIONAL AVOCAT STAGIAR/DEFINITIV

7. Avocat Petrovici Bianca Beatrice - CI Butuza Claudiu. Transfer de la Baroul București.

DIVERSE

8. Indicatori financiari Baroul Timiș.

9. Avocați cu sediul secundar în Baroul Timiș - ofertă pachet legislativ Wolters Kluwer.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 27.09.2020, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 27.09.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 986