ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 29.10.2019

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 29.10.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea proceselui-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 15.10.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Domnul Avocat Ciorogariu Bogdan de acordare a dispensei pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe Tabloul Avocaților la data de 01.04.2018).

3. Cerere formulată de Doamna Avocat Simona Clipa de acordare a dispensei pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe Tabloul Avocaților la data de 01.10.2018, după suspendare).

4. Cerere formulată de Domnul Avocat Sandu Sebastian Sharan de acordare a dispensei pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe Tabloul Avocaților la data de 01.01.2018).

5. Cerere formulată de Domnul Avocat Leucuș Ionuț Alin de acordare a dispensei pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe Tabloul Avocaților la data de 16.01.2018).

6. Cerere de modificare denumire CA Folea Florentina Bianca, noua denumire fiind CA Dr. Folea Florentina Bianca. Cerere actualizare Tabloul Avocaților - dreptul de a pune concluzii la toate instanțele.

7. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA P.A.C. și Avocat V.A.M..

8. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA P.A.C. și Avocat P.I.M..

9. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna Avocat Bilțiu-Dăncuș Teodora, începând cu data de 01.11.2019.

10. Convenție de conlucrare profesională încheiată între NNDKP SCA și CA C.A..

11. Încetare contract de colaborare încheiat între NNDKP SCA și CA C.A..

12. Cerere de înscriere în Baroul Timiș formulată de Doamna Avocat Prața Sandra Claudia (admisă în profesia de avocat stagiar sesiunea septembrie 2019, înscrisă la examen la Baroul București). Este atașată dovada acordului Baroului București.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

13. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 15.10.2019 - 29.10.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

14. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

15. Adresă petent M.C.V..

DEPUNERE JURĂMÂNT PROFESIONAL - AVOCAȚI STAGIARI/DEFINITIVI

16. Avocat stagiar Sandu Patrik Ștefan - CA Dan Șurianu.

17. Avocat stagiar Răducan Iris Cecilia - CA Bogea Dan Flavius.

18. Avocat stagiar Moldovan Ioan - CA Kovacs Florin.

19. Avocat stagiar Boran Denisa Anamaria - CA Bogdănel Ioan.

20. Avocat stagiar Gherasim Erwin Roland - CA Bogdănel Ioan.

21. Avocat stagiar Afronie Alexandru Paul - CA dr. Cristian Clipa.

22. Avocat stagiar Bucșă Nicoleta Denisia - CA Dăogaru Petrișor Liviu.

23. Avocat stagiar Iunacico Teofana - CA Iunacico Angelco.

24. Avocat stagiar Micula Samuel Vasile - CA Pușa Alexandru Cătălin.

25. Avocat stagiar Mercuț Florina Mihaela Bianca - CA Sasu Dorin Cristian.

26. Avocat stagiar Pop Laura Cristina - CA Nenad Uduli.

27. Avocat stagiar Tatomir Andrada Teodora - SCA Brancov Simionescu Todor, avocat îndrumător Simionescu Diana Ruxandra.

28. Avocat stagiar Bucur Mălina Camelia - SCA Maier, Ciucur și Asociații, avocat îndrumător Paul Filip Ciucur.

29. Avocat stagiar Filipescu Roxana - SCA Doandeș și Asociații, avocat îndrumător Doandeș Cristian.

30. Avocat stagiar Marton Andreea Iulia - SCA NNDKP, avocat îndrumător Eva Forika.

DIVERSE

31. Termen 10.12.2019 - Curtea de Apel București.


Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 27.10.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 27.10.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1788