PRACTICĂ AVOCAŢIALĂ AUDITORI DE JUSTIŢIE, 2019

Stimați Colegi,

Cu referire la Protocolul de colaborare încheiat între Institutul Național al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, în ceea ce priveşte implementarea acţiunii de asigurare a cadrului de desfăşurare a practicii avocaţiale a auditorilor de justiţie - cursanţi ai INM, dorim să vă mulţumim pentru buna cooperare şi sprijinul acordat de către formele de exercitare a profesiei care au fost disponibile şi care au asigurat tutorii şi logistica necesară, pentru ca auditorii de justiţie să poată indeplini obiectivele specifice stagiului de practică desfăşurat în perioada 03–21 septembrie 2018. În raportul INM de evaluare a practicii auditorilor de justiţie pentru anul anterior, se apreciază ca adecvate şi constructive stagiile pentru auditorii de justiţie ai INM, având în vedere o pregătire completă a viitorilor magistraţi şi implicit pentru o mai bună înţelegere şi îmbunătăţire a relaţiilor de lucru în ceea ce priveşte cele două categorii profesionale.

În continuarea demersurilor celor două instituţii cu privire la implementarea Protocolului, INM solicită sprijinul UNBR pentru asigurarea listelor actualizate cu formele de exercitare a profesiei în cadrul cărora urmează să se desfăşoare stagiul anual, precizând că pentru anul 2019 această activitate a fost planificată în perioada 02–13 septembrie 2019, fiind dedicată auditorilor de justiţie din anul al II-lea. Totodată, INM solicită ca, pentru parcurgerea etapelor administrative necesare bunei desfășurări, lista actualizată cu formele de exercitare a profesiei în cadrul cărora urmează să se desfăşoare stagiul următor să fie comunicată până la sfârșitul lunii MAI 2019.

Având în vedere perioada de desfăşurare a practicii, membrii Baroului Timiș care sunt interesați, vor transmite până la data de 10 MAI 2019, la adresa de e-mail corespondenta.avocati@baroul-timis.ro, următoarele date actualizate/completate:

  • formele de exercitare a profesiei care îşi manifestă disponibilitatea de a colabora în cadrul proiectului în anul 2019;
  • numărul de auditori pe care acestea pot să-l primească în practica (conform regulamentului, maxim 2 la un îndrumător), cu precizarea că îndrumător poate fi numai un avocat definitiv cu vechime în profesie de cel puţin 8 ani; în acest scop, vor fi avuţi în vedere numai îndrumătorii care pot asigura în mod efectiv activitate de îndrumare;
  • domeniul preponderent de activitate/specializare, adresa poştală completă, telefon fix/mobil, fax, adresa e-mail, ale formelor de exercitare ale profesiei.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1250