PROCEDURĂ VACCINARE AVOCAȚI ÎMPOTRIVA COVID-19 - BAROUL TIMIȘ

Dragi Colegi,

Având în vedere adoptarea H.G. nr. 12/2021 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, publicată în M.Of. al României nr. 69/21.01.2021, prin care profesia de avocat a fost inclusă printre domeniile cheie de activitate vizate în etapa a doua de vaccinare,

Având în vedere discuțiile purtate la nivel local cu reprezentanți ai DSP Timiș,

Vă comunicăm următoarele:

- avocații membri ai Baroului Timiș, care doresc să se vaccineze împotriva COVID-19, vor transmite o cerere semnată (olograf sau electronic) către Baroul Timiș, cerere care va fi înregistrată la secretariatul Baroului Timiș sau transmisă prin e-mail la corespondenta.avocati@baroul-timis.ro, până la data de 25.01.2021;

- cererea va cuprinde numele și prenumele avocatului, CNP, data nașterii și numărul de telefon/adresa de e-mail;

- prin semnarea cererii respective, avocații membri ai Baroului Timiș își vor exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal care vor fi transmise autorității sanitare, în vederea realizării programării la vaccinare;

- prin semnarea cererii respective, avocații membri ai Baroului Timiș își vor exprima acordul privind data, ora și locația pentru vaccinare, așa cum vor fi ele stabilite de autoritatea sanitară, în raza județului Timiș;

- Baroul Timiș va centraliza aceste cereri, va întocmi un tabel și va realiza programarea pentru vaccinare; cererile transmise după data de 25.01.2021 vor fi de asemenea prelucrate pe măsură ce sunt înregistrate;

- cererile nesemnate (olograf sau electronic) nu vor fi luate în considerare.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 1918