REZULTATE ALEGERI FILIALA TIMIȘ A CAA - 02.12.2020

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE FILIALEI TIMIȘ A CAA

DIN DATA DE 02.12.2020


Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere ale Filialei Timiș a CAA, legal convocată și întrunită în ședința din data de 02.12.2020, prin vot exprimat prin mijloace electronice, în conformitate cu dispozițiile art. 68, art. 69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților, adoptat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, emisă de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, Regulamentul pentru desfăşurarea Adunării Generale a membrilor cu drept de vot a Baroului Timiş, pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Timiş,


HOTĂRĂȘTE:


1. Se aleg în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, pentru mandatul 2020 - 2024:

- Domnul Avocat ZANDOMENI Radu (avocat pensionar).

- Domnul Avocat POPA Constantin-Gheorghe.

- Doamna Avocat SURDEA-HERNEA Adina.

- Doamna Avocat ONIȚA-MÂRȘU Mihaela-Anișoara.

- Domnul Avocat BURZ Avram-Ciprian.

2. Se aleg în calitate de membri supleanți ai Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, pentru mandatul 2020 - 2024:

- Doamna Avocat OBÎRȘANU Carmen.

- Doamna Avocat COLCA Ancuța.

- Domnul Avocat KOVACS Florin.

3. Se aleg în funcția de membru al Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș a CAA, pentru mandatul 2020 - 2024:

- Domnul Avocat dr. COSMA Dorin (avocat pensionar).

- Domnul Avocat KOVACS Florin.

- Doamna Avocat COLCA Ancuța.

4. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii Filialei Timiș a CAA, în condițiile legii și statutului CAA.

5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Filialei Timiș a CAA prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul Filialei Timiș a CAA.

6. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, Consiliului Baroului Timiș, Decanului Baroului Timiș, Serviciului Secretariat al Baroului Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire.


PRODECAN,

Avocat Cristian BANDA


Vizualizări: 840