SOLIDARITATE

În condițiile afirmării în spațiul public de către Ministrul Justiției, dna Raluca Prună, a faptului că prin modificarea legii de exercitare a profesiei de avocat, aceștia vor dobândi "imunitate absolută", Baroul Timiș înțelege să dezaprobe aceste dezinformări și să-și exprime în mod ferm susținerea față de protestul inițiat de confrații din cadrul Baroului Cluj.

Membrii Consiliului Baroului Timiș se declară surprinși în mod neplăcut de propagarea în spațiul public a ideii de "imunitate extinsă a avocaților", cu atât mai mult cu cât aceste alegații au fost lansate de factori instituționali ce pot influența opinia publică. 

Baroul Timiș se alătură pe această cale demersurilor de informare corectă a opiniei publice în sensul susținerii protejării dreptului constituțional la apărare al oricărei persoane și protejării confidențialității relației avocat-client.

Înțelegem să criticăm alterarea ideii de secret profesional care nu constituie un privilegiu al avocatului, ci un drept fundamental al clientului. Reafirmăm totodată necesitatea respectării principiilor fundamentale ale profesiei de avocat: libertatea, independența și păstrarea secretului profesional.

Ne raliem atât protestului inițiat de confrații din Baroul Cluj și din alte barouri, cât și poziției Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România care a constatat ca s-a produs o dezinformare cu privire la obiectivele și finalitatea demersului legislativ, cu consecințe grave asupra garantării dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil al cetățenilor care apeleaza la avocat.

Baroul Timiș privește cu interes evoluția acestei situații și speră la analizarea obiectivă, responsabilă și rațională a modificărilor legislative propuse, cu atât mai mult cu cât acestea sunt concordante cu litera și spiritul Directivei 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013, acte ce trebuie transpuse în legislația internă până la 27 noiembrie 2016.

Decan,

Av. Valeriu RĂUȚĂ

| | Hits: 1611