STAGII DE PRACTICĂ AVOCAȚIALĂ PENTRU AUDITORII DE JUSTIȚIE ÎN CADRUL FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT - 03.09.2018 - 21.09.2018

Stimați Colegi,


Având în vedere Protocolul de colaborare încheiat între Institutul National al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, în ceea ce priveşte implementarea acţiunii de asigurare a cadrului de desfăşurare a practicii avocaţiale a auditorilor de justiţie, cursanţi ai I.N.M, pentru anul 2018 această activitate a fost planificată în perioada 03 septembrie – 21 septembrie 2018, fiind dedicată auditorilor de justiţie din anul al II-lea.

INM solicită ca, pentru parcurgerea etapelor administrative de aprobare a programului în Consiliul Stiintific al INM şi ulterior de CSM, lista actualizată cu formele de exercitare a profesiei în cadrul cărora urmează să se desfăşoare stagiul următor să fie comunicată până la sfârșitul lunii iunie 2018.

Ca atare, luând în considerare această perioadă de desfăşurare a practicii, toți avocații interesați urmează să comunice la Secretariatul Baroului Timiș (prin e-mail/fax/înregistrare personală), până la data de 20.06.2018, următoarele date:

1. formele de exercitare a profesiei care îşi manifestă disponibilitatea de a colabora în cadrul proiectului în anul 2018;

2. numărul de auditori pe care acestea pot să-l primească în practica (conform regulamentului, maxim 2 la un îndrumător), având în vedere că îndrumător poate fi numai un avocat definitiv cu vechime în profesie de cel puţin 8 ani; în acest scop, vor fi avuţi în vedere numai îndrumătorii care pot asigura în mod efectiv activitate de îndrumare;

3. domeniul preponderent de activitate/specializare, adresa poştală completă, număr de telefon fix/mobil, număr de fax, adresa de e-mail ale formelor de exercitare ale profesiei.

Baroul Timiș va centraliza aceste informații și le va transmite la U.N.B.R. până la data de 25.06.2018.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1697