ORGANIZARE BAROUL TIMIȘ

Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul de conducere al Baroului Timiș, alături de Consiliul Baroului și de Decanul Baroului. Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.
Adunarea generală are următoarele competenţe:

  1. stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului;
  2. alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;
  3. alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor;
  4. propune candidaţii pentru Comisia centrală de disciplină;
  5. aprobă proiectul de buget al baroului şi dă descărcare consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa.