Calculator taxe judiciare


Atenție! Acest calculator are un rol informativ. Valoarea exactă și obligatorie a taxelor de timbru este cea stabilită de completul de judecată.

Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel (art. 3 din O.U.G. nr. 80/2013):

a) până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;

b) între 501 lei şi 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;

d) între 25.001 lei şi 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;

e) între 50.001 lei şi 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;

f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.