ORGANIZARE CAA FILIALA TIMIȘ

COMISIA DE CENZORI

Controlul financiar al filialei se exercită de către comisia de cenzori a filialei și de către organele de control ale C.A.A.. Comisia de cenzori a filialei Timiș este formată din patru membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar, aleși de Adunarea generală a filialei pentru o perioadă de patru ani dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani.

Comisia de cenzori a filialei are în principal următoarele atribuții:

  1. verifică execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli al filialei;
  2. verifică gestiunea financiar-contabilă a filialei;

Cu privire la activitatea economico-financiară a filialei, comisia de cenzori va întocmi un raport anual care va fi prezentat Adunării generale a filialei.

Comisia de cenzori are următoarea componență: