ORGANIZARE BAROUL TIMIȘ

Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților

În cadrul Baroului Timiș este organizată şi funcţionează Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaţilor, instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor.