ORGANIZARE CAA FILIALA TIMIȘ

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Președintele consiliului de administrație al filialei este Doamna Avocat Mihaela-Anișoara ONIȚA-MÂRȘU, membru al Baroului Timiș din anul 1995.

Doamna Avocat Mihaela-Anișoara ONIȚA-MÂRȘU a fost aleasă membru și Președinte al Consiliului de Administrație al filialei Timiș a C.A.A. în mandatul 2020 - 2024.

Vicepreședintele consiliului de administrație al filialei este Domnul Avocat Gheorghe-Constantin POPA, membru al Baroului Timiș din anul 1991.

Domnul Avocat Gheorghe-Constantin POPA a fost ales membru și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al filialei Timiș a C.A.A. în mandatul 2020 - 2024.

Președintele consiliului de administrație al filialei are următoarele atribuții:

  1. reprezintă filiala C.A.A. în relațiile cu persoanele fizice și juridice;
  2. convoacă și conduce ședințele consiliului de administrație al filialei;
  3. ordonanțează cheltuielile bugetare și extrabugetare ale filialei C.A.A.;
  4. semnează actele consiliului de administrație al filialei C.A.A..