ORGANIZARE CAA FILIALA TIMIȘ

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Președintele consiliului de administrație al filialei este Domnul Avocat Radu ZANDOMENI, membru al Baroului Timiș din anul 1979.

Domnul Avocat Radu ZANDOMENI a fost ales membru și Președinte al Consiliului de Administrație al filialei Timiș a C.A.A. în mandatul 2016 - 2020.

Președintele consiliului de administrație al filialei are următoarele atribuții:

  1. reprezintă filiala C.A.A. în relațiile cu persoanele fizice și juridice;
  2. convoacă și conduce ședințele consiliului de administrație al filialei;
  3. ordonanțează cheltuielile bugetare și extrabugetare ale filialei C.A.A.;
  4. semnează actele consiliului de administrație al filialei C.A.A..