ORGANIZARE BAROUL TIMIȘ

Prodecan

Prodecan

Prodecanul Baroului Timiș este Domnul Av. BANDA Cristian, membru al Baroului Timiș din anul 1998.

Domnul Av. Cristian BANDA a fost ales membru al Consiliului Baroului Timiș pentru prima dată în anul 2007, îndeplinind până în prezent 3 mandate de consilier, respectiv 2007 - 2011, 2011 - 2015, 2015 - 2019.

Domnul Av. Cristian BANDA a îndeplinit funcția de Prodecan al Baroului Timiș în perioada 2008 - 2011, fiind ales din nou în acestă calitate în anul 2016.

Domnul Av. Cristian BANDA a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în anul 1998.

Prodecanul Baroului Timiș este ales de Consiliul Baroului Timiș, al cărui membru este.

Prodecanul Baroului Timiș îl înlocuiește pe Decanul Baroului, la cererea sau în absența acestuia și poate avea următoarele atribuții:

  1. reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
  2. prezidează şedinţele consiliului baroului;
  3. aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;
  4. exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;
  5. ordonanţează cheltuielile baroului;
  6. ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului baroului;
  7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.