Avocat Claudiu GALU

Avocat:Definitiv
Telefon: 0721347547
Email: claudiu.galu@galu-partners.ro
Forma de exercitare a profesiei: SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA
Galu & Asociatii
Modalitatea de exercitare a profesiei: Asociat
Instantele unde are dreptul sa puna concluzii: Toate instantele
Adresa sediului secundar: Timișoara, Piața Ionel I.C. Brătianu nr. 4, bl. A, sc. A, ap. 1
Membru în: Baroul București